سبدخرید شما خالی است!
مدیر 2 راهنمــای بین‌المللـی برنامه‌ریزی راهنمای بین المللی برنامه ریزی شهری و سرزمینی.. Product #: 136 based on 0 reviews Regular price: $15,000.00 $15,000.00 1000

راهنمــای بین‌المللـی برنامه‌ریزی شهــری و سرزمینـی

نام تجاری: مدیر 2
کد محصول: 136
موجود بودن: 1000
وزن: 1.01mg

قیمت: 15,000ریال  12,750ریال

روند شهرنشینی بسیار سریع است و تا سال 2050 میالدی، از هر ده نفر، هفت نفر در شهرها زندگی خواهند کرد. بر این اساس تاکید بر ضرورت برنامهریزی امری اجتناب ناپذیر است. سیاستها، برنامه ها و طرح های نامناسب، به توزیع فضایی نامطلوب مردم و فعالیتهای آنها منجر شده و در نتیجه گسترش محلههای فقیرنشین، تراکم نامناسب، دسترسی ضعیف به خدمات پایهای، تخریب محیط زیست، و نابرابری اجتماعی و تبعیض را در پی خواهد داشت. راهنمای بین المللی برنامهریزی شهری و سرزمینی هم به عنوان یک منبع الهام بخش و همچون یک قطب نما، مسیر را در هنگام بررسی سازوکارهای برنامهریزی شهری و منطقهای، برای تصمیمگیران و شهرسازان روشن میکند. این راهنما با ارائة یک چارچوب مرجع جهانی به دولتها و مقامات محلی، سازمانهای جامعه مدنی و برنامهریزان حرفهای از طریق ترویج شهرها و سرزمینهای متراکم تر، از نظر اجتماعی فراگیر تر، یکپارچه تر و متصلتر، زمینة توسعه پایدار شهری و تابآوری در برابر تغییر اقلیمی را فراهم میآورد

در حالی که جمعیت شهرنشین جهان از آستانة پنجاه درصدِ جمعیت جهان گذرکرده است، آیندة جهان را م یتوان به روشنی در شهرها جستجو کرد. شهرنشینی، به ویژه درکشورهای در حال توسعه، به سرعت در حال گسترش بوده و فرصت ها و چال شهای فراوانی به
همراه دارد.

تراکم شهری از طرفی منجر به صرف ههای اقتصادی ناشی از مقیاس شده و از طرف دیگر اثرات جانبی و هزین ههای ناشی از ترافیک، آلودگی و سر و صدا را نیز تحمیل م یکند. چال شهای جهانی مانند تغییرات اقلیم و کاهش منابع، مناطق متفاوت را به رو شهای مختلف تحت تاثیر قرار داده و پاسخ های جدید و نوآوران های را طلب می نماید.

در مقابله با این چال شها، رو شهای مختلف برنامه ریزی در سراسر جهان به بوتة آزمایش گذاشته شده و به اجرا در آمده اند. در حالی که در سهای ارزشمندی از این تلا شهای وسیع به دست آمده است، راهنمای بین المللی برنامه ریزی شهری و سرزمینی برای پر کردن شکاف های مهم از طریق ارائه یک چارچوب مرجع برای برنامه ریزی تدوین شده تا در مقیاس های گوناگون مفید واقع شده و در شرایط متمایز منطق های، ملی و محلی قابل به کارگیری باشد.

این راهنما در راستای اجرای قطعنامه شماره 3/ 24 شورای حکام برنامه اسکان بشر ملل متحد )هبیتات( و طی یک فرایند گستردة مشورتی تهیه شده و مبتنی بر تجارب گسترده و متنوعی شکل گرفته است. راهنمای حاضر شامل دوازده اصل است که م یتواند تصمیم گیرندگان را در تدوین یا اصلاح سیاست ها و طرح و برنام هها، با رویکرد برنامه ریزی یکپارچه هدایت نماید.

این راهنما در تاریخ 23 آوریل 2015 میلادی و طی قطعنامه شماره 25/6 توسط شورای حکام هبیتات به تصویب رسید. این قطعنامه همچنین فراخوانی است به «نهادهای مالی بی نالمللی، سازما نهای مسئول توسعه و برنامه اسکان بشر ملل متحد )هبیتات( برای کمک به آن دسته از کشورهای عضو که به استفاده از این راهنما در برنام ههای ملی و سرزمینی خود و اجرای ابزارهای توسعه و شاخ صهای پایش علاق همند هستند ».راهنمای حاضر، در جهت تکمیل راهنمای بین المللی «تمرکززدایی و تقویت مقامات محلی 2007( » میلادی( و همچنین راهنمای بین المللی « دسترسی به خدمات پایه برای همه » ) 2009 میلادی(، که قبلا توسط شورای حکام هبیتات به تصویب رسیده و در تعدادی از کشورها به عنوان مرجع مورد استفاده بودند، تدوین شده است. این راهنما علاوه بر این، در جهت حمایت از اجرای «دستور کار توسعه پس از 2015 میلادی »1 و همچنین دستورکار جدید شهری سومین کنفرانس ملل متحد در حوزة مسکن و توسعه پایدار شهری 2 )هبیتات سه – 2016 میلادی( طراحی شده است.

این راهنما دست اندرکاران متعددی از جمله دول تهای ملی، مقامات محلی، جامعه مدنی و برنامه ریزان حرفه ای را مخاطب قرارداده و نقش آنان را در شکل دادن به فرم و عملکرد سکونتگا ههای بشری گوشزد می نماید. از صمیم قلب امیدوارم که راهنمای حاضر الهام بخش و راهنمای ساختن شهرها و سرزمی نهایی فشرده و متراکم از لحاظ اجتماعی فراگیر با شبکه تردد پیوسته و یکپارچه باشد.

 

فهرست مطالب
فصل اول - پیش زمینه ................................................................................................... 9
الف. اهداف ............................................................................................................................................................... 7
ب. تعاریف و حوز هها ............................................................................................................................................... 8
پ.پیشینه و ضرورت .............................................................................................................................................. 10
ت. فرایند آماد هسازی ............................................................................................................................................. 11
فصل دوم - راهنمای بین المللی برنام هریزی شهری و سرزمینی......................................... 17
الف.سیاست شهری و حکمروایی............................................................................................................................ 14
ب. برنامه ریزی شهری و سرزمینی برای توسعه پایدار........................................................................................... 19
ب 1( برنام هریزی شهری و سرزمینی و «توسعه اجتماعی 20............................................................................»
ب 2( برنام هریزی شهری و سرزمینی و « رشد اقتصادی پایدار 23....................................................................»
ب 3( برنامه ریزی شهری و سرزمینی و «محیط زیست 26................................................................................»
پ. مولف ههای برنامه ریزی شهری و سرزمینی........................................................................................................ 29
ت.ا جرا و پایشب رنام هریزی شهری و سرزمینی............................................................................................................ 33
واژه نامه...............................................................................................................................................................

دوستان عزیز، لطفا قبل از دانلود محصول، اطلاعات مربوط به محصول که در زیر آمده است به دقت مطالعه فرمائید:

۱) فایل ها و تصاویر موجود در سایت تنها با نرم افزارهای مرتبط قابلیت مشاهده دارد و باید این نرم افزراها بر روی سیستم شما نصب شده باشد.

 ۲)لایه های نرم افزاری مختلف، قابلیت همپوشانی دارند و می توانید با دریافت دیگر فایلها از آنها استفاده نمایید.

۳) پیش از استفاده از نرم افزار مرتبط، لازم است فایل دانلود شده را از حالت فشرده خارج نمایید. جهت این کار لازم است از فایل های وین رر و زیپ استفاده نمایید.

۴) چنانچه موفق به دریافت و تهیه مستقیم فایل نشدید، با ما در تماس باشید تا در اسرع وقت به درخواست شما رسیدگی شود.

5) جهت استفاده از خدمات سایت پیشنهاد می شود که عضو سایت شده و مطالب ما را از طریق خبرنامه نیز دریافت نمایید

6) تخفیف های دوره ای و هفتگی سایت را می توانید از طریق کانال ارتباطی روستاشهر و همچنین قسمت تماس با ما پیگیر شوید و از آنها در زمان مقرر استفاده نمایید

7) توجه داشته باشید، که درج قیمت برای محصولات فایل مجازی فروشگاه به منزله قیمت واقعی محصول نبوده و تمام تلاش شده است تا محصولات به صورت رایگان و با حفظ حقوق مولف در فروشگاه بارگذاری شود. با این وجود هزینه های جانبی نظیر هزینه های نگهداری سایت موجب شده است تا حداقل هزینه برای آنها در نظر گرفته شود. لذا بیشتر هزینه پرداختی توسط کاربران، صرفا جهت حمایت از سایت می باشد.

از اینکه سایت روستاشهر را به عنوان مرجع تهیه اقلام مورد نیاز خود انتخاب نموده اید، سپاسگزاریم

فرمت فایل
پی دی اف (PDF)
فایل فشرده (zip یا rar)
نظری برای این محصول وجود ندارد.
یک نظر بنویسید
بدعالی
نظر فیسبوک

آخرین محصولات

اتوکد ايران
اتوکد ايران
25,000ریال  21,250ریال
اراضي خارج از حريم
اراضي خارج از حريم
25,000ریال  21,250ریال
اتوکد بهارستان
اتوکد بهارستان
95,000ریال  80,750ریال

پرفروش ترین ها

خبرنامه

جهت عضویت در خبرنامه ایمیل خود را وارد نمایید

moneyقبول انواع سفارش های شما در کمترین زمان

supportپشتیبانی رایگان به صورت ۲۴ ساعت

شاید اینها برای شما مناسب باشد