سبدخرید شما خالی است!
مدیر 2 نظریه ها و دیدگاه ها پاسخنامه تشریحی درس نظریه ها و دیدگاه های توسعه شهری دکتری 1397 رشته علوم جغرافیایی را در اینجا می ت.. Product #: 43 based on 0 reviews Regular price: $65,000.00 $65,000.00 1000

پاسخنامه تشریحی درس نظریه ها و دیدگاه های توسعه شهری

نام تجاری: مدیر 2
کد محصول: 43
موجود بودن: 1000
وزن: 1.17mg

قیمت: 65,000ریال  59,800ریال

پاسخ نامه تشریحی در نظریه ها و دیدگاه های توسعه شهری دکتری 1397 را در اینجا می توانید تهیه نمایید.

این پاسخنامه توسط تیم تخصصی روستاشهر به سرپرستی ابوالفضل معرفی تهیه و تنظیم شده است. این پاسخنامه در 43 صفحه سعی نموده است تمامی گزینه های موجود در سوالات را به صورت تشریحی توضیح دهد و نهایت تلاش را داشته است تا به صورت کامل به موضوع سوال پرداخته و بخش هایی که در سالهای آتی از این سرفصل ها امکان دارد سوال مطرح شود را پوشش دهد.

با مشاهده یکی از نمونه پاسخ های تشریحی این پاسخنامه، به جامع بودن این پاسخنامه پی خواهید برد. لازم به ذکر است که این کار نیز مانند دیگر کارها، نقدهایی نیز دارد که ما بی صبرانه شنوایی پیشنهادات و انتقادهایی شما عزیزان خواهیم بود

بنابراین برای داوطلبان دکتری در گروه های مختلف علوم جغرافیایی، مطالعه و دریافت این فایل توصیه می شود

لازم به ذکر است که تنها مرجع انتشار این پاسخنامه، وب سایت پی دی اف یار می باشد که با همکاری سایت روستاشهر، اقدام به تهیه و نشر این پاسخنامه ارزشمند به داوطلبان دکتری علوم جغرافیایی نموده است.

چنانچه در خصوص پاسخنامه سوال و یا پیشنهادی داشتید با ما مکاتبه نمایید

 • کدام گزینه درباره «زوال شهری» درست است؟

زوال شهری، از پیامدهای مرحله شهرگریزی است که در پی شهرنشینی و حومه نشینی پدید می آید

شهرگریزی یا جریان معکوس مهاجرت از شهر به روستا در ابتدا با استفاده از تحلیل های جمعیتی در ایلات متحده آمریکا در اوایل دهه 1970 مشاهد شده ، این پدیده جدید که بری آن را شهرگریزی نامیده، با مطالعاتی در جند سال بعد تایید شد و کارهای بورن و لوگان ( 1976 )، وینینگ و کونتیولی ( 1978 ) که فضای چرخشی جمعیت را در آمریکا، کانادا، استرالیا و بخش اعظم اروپای غربی مطرح کردند ار آن جمله است. در انگلستان، رشد سریع جمعیت در دهه های 1970 و 1998 عمدتا در نواحی شهری به روستایی مهاجرت کرده اند. در مجموع جمعیت نواحی کلانشهری انگلستان بین 1971 تا 1981 تا 5 / 6 درصد کاهش یافت. در حالیکه جمعیت نواحی غیر کلانشهری با 6 در صد افزایش همراه بود. در دیگر کشورهای اروپایی این تفاوت کمتر بود. در انگلستان طی سه دهه گذشته به دلیل شهرگریزی رشد جمعیت در نواحی روستایی بویژه نواحی حاشیه ای و دورتر افزایش یافته است که این موضوع با تغییرات اقتصادی – اجتماعی ساختاری و نیز تغییر ترجیحات فردی مرتبط است و البته پیامدهای از جمله بین تازه واردان و ساکنان محلی داشته است. در این راستا بررسی ها در هلند نشان داد که نرخ خالص مهاجرت به نواحی روستایی در دهه 1970 حدود 2 درصد در سال بود. سال 1982  در فرانسه 3/1 درصد و در آلمان غربی در اوایل دهه 1980 حدود 7/0 بود . کانادا روند پیچیده تری داشته. چرا که مهاجرت از شهر به روستا از 1971 تا دهه 1980 به مهاجرت از روستا به شهر پیشی گرفت، اما نرخ رشد جمعیت در نواحی روستایی فقط در دوره کوتاهی بین سالهای 1971 و 1976 از نرخ رشد جمعیت شهری بیشتر بود. شواهد مربوط به کانادا نشان می دهد شهرگریزی بیش از اینکه به عنوان یک جریان منحصر به فرد، منسجم ( یک طرفه باشد ) باید به عنوان ترکیبی از فرآیندهای مختلف تغییر جمعیت در نظر گرفته شود. شهرگریزی گرچه پدیده در کشورهای توسعه یافته بخوبی بررسی شده است، ولی در کشورهای در حال توسعه نیز از جمله در آمریکای لاتین و بویژه آرژانتین بررسی های موردی در این زمینه انجام شده است. در این کشور طی دهه گذشته  به دلیل پدیده شهرگریزی، نرخ رشد جمعیت در سکونتگاه های با جمعیت کمتر از 2000 نفر بیشتر از نواحی شهری بوده است و نیز در هشت استان این کشور رابطه منفی بین اندازه جمعیت سکونتگاه ها و نرخ رشد جمعیت آنها برقرار است. در آرژانتین این تحولات با سیاست های اقتصادی نئولیبرال تبیین شده است.

شهرگریزی، محصول باز ساخت اقتصادی جامعه شهری و روستایی است و هماهنگ با تغییرات اجتماعی و فنی نشان دهنده این است که مردم نسبت به نسل های گذشته به لحاظ فیزیکی و اجتماعی پرتحرک تر هستند. در این راستا کانتیولی ( 1998 ) اظهار داشت طیف وسیعی از تبیین ها در زمینه شهرگریزی وجود دارد که می توان آنها را در قالب شش عامل اصلی به شرح زیر طبقه بندی کرد:

1- عوامل اقتصادی؛ از جمله دوره های کسب و کار، رشد اشتغال محلی در استخراج معدن، گردشگری و الگوی دوره ای سرمایه گذاری در املاک و کسب و کار

2- عوامل اقتصادی ساختاری؛ شامل تمرکززدایی مشاغل به نواحی روستایی در تقسیم کار فضایی جدید

3- عوامل فضایی و زیست محیطی؛ شامل مسائل اجتماعی و زیست محیطی در نواحی شهری، مسئله مسکن و هزینه های آن و در مقابل جذابیت شرایط زیست محیطی در روستاها

4- عوامل اجتماعی اقتصادی و اجتماعی فرهنگی: شامل تغییر در ترکیب جمعیت، افزایش پرداخت های رفاهی دولت و تحولات در ترجیحات سکونتی، تقاضا برای زندگی با کیفیت بهتر و نیز ارزش های اجتماعی مردم از جمله دیدگاه های ایده آل گرایانه برای سکونت در مناطق آرام و امن

5- سیاست های دولت، شامل اقدامات اساسی به منظور توسعه روستایی یا برای جذب مهاجران به نواحی روستایی و بهبود آموزش، بهداشت و دیگر خدمات عمومی در این نواحی

 6-ابداعات فنی نوین؛ از جمله توسعه خطوط حمل و نقل و ارتباطات راه دور پیشترفته مانند اینترنت که زمینه کار از دور را فراهم می سازد.

 • کدام گزینه درباره «زوال شهری» درست است؟
 • هدف کلی برنامه ریزی وکالتی چیست؟
 • از نظر «ریچارد فلوریدا» مولفه های اصلی شهر خلاق، چیست؟
 • در کدام نظریه، شهرنشینی به علت گسترش بخش خدمات، رونق می یابد و شهرها به ایستگاه مالی انتقال مازاد و ارزش اضافی و محل تجمع دفاتر شرکت های چند ملیتی بدل می شوند؟
 • در الگوی «توسعه حمل و نقل محور» کدام ابعاد مورد توجه قرار می گیرد؟
 • شهر اکولوژیک، ارتقای کیفیت زندگی شهری را از چه طریقی دنبال می کند؟
 • کدام مورد، از مزایای اقتصادی در رویکرد رشد هوشمند شهری محسب می شود؟
 • شهر رقابت پذیر، نتیجه کدام تفکر محسوب می شود؟
 • الگوی طرح جامع-تفصیلی ماحصل کدام نظریه برنامه ریزی شهری است؟
 • ترتیب توالی، پیدایش و تکامل نظریه های برنامه ریزی شهری در قرن بیستم به چه صورت است؟
 • کدام نوع برنامه ریزی به دنبال تغییر نهادها و ارزش های اجتماعی است و با توزیع نابرابر قدرت مخالف است؟
 • مهمترین مولفه های سرمایه فرهنگی در شهر چیست؟
 • مفهوم «پسانوگرایی» در مطالعات شهری چیست؟
 • کدام مورد، مبین مفاهیم اساسی آینده پژوهی است؟
 • نظریه ای که در واکنش به پراکندگی حومه ای، نوسازی مراکز قدیمی شهری و به ایجاد کاربری ترکیبی تاکید دارد، کدام است؟
 • کدام مورد، یکی از اثرات اندیشه های نولیبرال در فضایابی شهری معاصر است؟
 • کدام مورد، به ترتیب از مراحل تکاملی تئوری اصالت بخشی به شما می رود؟
 • کدام مفهوم، در مقابل توسعه یک بعدی اقتصادی ملی و توسعه کالبدی در مقیاس شهری است؟
 • فرم های فضایی پراکندی رویی کدامند؟
 • کدام گزینه برای شهر هوشمند مناسب است؟

دوستان عزیز، لطفا قبل از دانلود محصول، اطلاعات مربوط به محصول که در زیر آمده است به دقت مطالعه فرمائید:

۱) فایل ها و تصاویر موجود در سایت تنها با نرم افزارهای مرتبط قابلیت مشاهده دارد و باید این نرم افزراها بر روی سیستم شما نصب شده باشد.

 ۲)لایه های نرم افزاری مختلف، قابلیت همپوشانی دارند و می توانید با دریافت دیگر فایلها از آنها استفاده نمایید.

۳) پیش از استفاده از نرم افزار مرتبط، لازم است فایل دانلود شده را از حالت فشرده خارج نمایید. جهت این کار لازم است از فایل های وین رر و زیپ استفاده نمایید.

۴) چنانچه موفق به دریافت و تهیه مستقیم فایل نشدید، با ما در تماس باشید تا در اسرع وقت به درخواست شما رسیدگی شود.

5) جهت استفاده از خدمات سایت پیشنهاد می شود که عضو سایت شده و مطالب ما را از طریق خبرنامه نیز دریافت نمایید

6) تخیف های دوره ای و هفتگی سایت را می توانید از طریق کانال تلگرامی پی دی اف یار پیگیر شوید و از آنها در زمان مقرر استفاده نمایید

7) توجه داشته باشید، که درج قیمت برای محصولات فایل مجازی فروشگاه به منزله قیمت واقعی محصول نبود و تمام تلاش شده است تا محصولات به صورت رایگان و با حفظ حقوق مولف در فروشگاه بارگذاری شود. با این وجود هزینه های جانبی نظیر هزینه های نگهداری سایت موجب شده است تا حداقل هزینه برای آنها در نظر گرفته شود.

از اینکه سایت پی دی اف یار را به عنوان مرجع تهیه اقلام مورد نیاز خود انتخاب نموده اید، سپاسگزاریم

فرمت فایل
فایل فشرده (zip یا rar)
نظری برای این محصول وجود ندارد.
یک نظر بنویسید
بدعالی
نظر فیسبوک

آخرین محصولات

خوزستان
خوزستان
69,000ریال  63,480ریال
آموزش Photo Gram Metry
آموزش Photo Gram Metry
22,000ریال  20,240ریال
آموزش Arc view
آموزش Arc view
15,000ریال  13,800ریال
آموزش اکسل 2013
آموزش اکسل 2013
22,000ریال  20,240ریال
کاربرد GIS در ارزیابی خطر
کاربرد GIS در ارزیابی خطر
12,000ریال  11,040ریال
آموزش GMT
آموزش GMT
32,000ریال  29,440ریال
کاربری اراضی سنندج
کاربری اراضی سنندج
120,000ریال  110,400ریال
اتوکد شیراز
اتوکد شیراز
35,000ریال  32,200ریال
کاربری اراضی میاندوآب
کاربری اراضی میاندوآب
38,000ریال  34,960ریال
سیدخندان
سیدخندان
55,000ریال  50,600ریال
شهر شیراز
شهر شیراز
53,000ریال  48,760ریال
شهر دورود
شهر دورود
43,000ریال  39,560ریال
معابر ارومیه
معابر ارومیه
42,000ریال  38,640ریال
معابر همدان
معابر همدان
42,000ریال  38,640ریال
معابر شیراز
معابر شیراز
42,000ریال  38,640ریال

پرفروش ترین ها

خبرنامه

جهت عضویت در خبرنامه ایمیل خود را وارد نمایید

moneyقبول انواع سفارش های شما در کمترین زمان

supportپشتیبانی رایگان به صورت ۲۴ ساعت

شاید اینها برای شما مناسب باشد