سبدخرید شما خالی است!
http://schema.org/InStock

مروری بر روشهای مسیریابی قطعی و ابتکاری مورد استفاده در GIS

نام تجاری: مدیر 2
کد محصول: 143
موجود بودن: 1000
وزن: 1.10mg
برچسب‌ها: مسیریابی , آموزش GIS

قیمت: 20,000ریال  19,000ریال

مسئله ي ترافیک در شهرهاي بزرگ کشور يکي از مهمترين مسائلي است که امروزه در حملونقل شهري مطرح است؛ زيرا بر بسیاري ديگر از حوزههاي مهم تأثیر مستقیم و غیرمستقیم دارد. بهطور مثال در حوزهي محیط زيست و آلودگي آب و هوا، بهداشت جسمي افراد جامعه و همینطور بهداشت رواني آنها، تأثیرات ترافیک بر هیچ کسي پوشیده نیست. يکي از راههايي که ميتوان بهوسیلهي آن بهطور ضمني از ترافیک شهري کاست، پیشنهاد بهترين مسیر بسته به پارامترهاي مختلف از جمله ترافیک به کاربران است. در سیستم اطلاعات مکاني، ميتوان با تکیه بر الگوريتمهاي مختلفي که تاکنون توسعه داده شدهاند، براي حرکت در شبکه راه شهري، مسیري را به کاربران پیشنهاد داد که از لحاظ هزينه، زمان، ترافیک، مسافت و ديگر فاکتورها بهینه باشد. هدف اين مقاله بررسي انواع روشهاي مسیريابي بهمنظور استفاده در سیستم اطلاعات مکاني است. بدين منظور الگوريتمها در دو بخش الگوريتمهاي قطعي و الگوريتمهاي ابتکاري بررسي ميشوند. همچنین مسائل پیشرفتهي مسیريابي که به دنیاي واقعي نزديکتر هستند نیز شرح داده شدهاند. در آخر مقايسهاي بین اين الگوريتمها در پارامترهاي متفاوت انجام ميشود تا محققان با مراجعه به آن بتوانند بهترين الگوريتم را بهمنظور بهکارگیري در شرايط مسئلهي پیش رويشان شناسايي کنند.

هر سال ترافیک راههاي شهري افزايش مييابد و تقريباً همهي افراد ساعاتي از زمان خود را در ترافیک از دست دادهاند. بديهي است که اين مشکل هم به لحاظ اقتصادي و هم به لحاظ سلامت جسمي و رواني به جامعه ضربه میزند. يکي از ابزارهايي که در سیستم اطلاعات مکاني 1 ، ميتواند هم از تشکیل ترافیکهاي طولاني و هم از گیرافتادن در ترافیک جلوگیري کند، استفاده از الگوريتمهاي بهینه در بخش مسیريابي است.
الگوريتمهاي مسیريابي، الگوريتمهايي هستند که بین دو يا چند نقطه، بهترين يا کم هزينهترين مسیر را مشخص مينمايند. اين هزينه ميتواند مسافت، زمان سفر، علاقهمندي، ترافیک و بسیاري پارامترهاي ديگر باشد. معمولاً در اين مسائل، ابتدا شبکهي راه بهصورت گرافي وزندار مدل ميشود. گراف در حقیقت مدلي رياضي است که ترکیبي از گره و لینک است و ميتواند روابط را مدل کند. در مرحله بعدي بايد وزن لینکها تعیین شود.
همانطور که گفته شد، وزني که به گراف نسبت داده ميشود ميتواند بسته به معیارها، متفاوت باشد. پس از تعیین وزن لینکها الگوريتم مسیريابي بر روي گراف اجرا ميشود.
گاهي به دلیل استفاده از فناوريهاي جديد، کاربر با جريان دادهها مواجه است. در اين مواقع، وزني که به لینکهاي گراف نسبت دادهشده قابلیت تغییر در زمان را دارد و کاربر با گرافي پويا مواجه خواهد بود. براي مسیريابي روي اين گرافها نميتوان از الگوريتمهاي ايستا که در گذشته رايج بودند، استفاده کرد، زيرا هزينههاي گراف دائماً در حال تغییر است. به همین دلیل از الگوريتمهاي پويا استفاده ميشود. نمونهاي از چند الگوريتم پويا نیز در قسمتهاي مختلف ذکر شدهاند.
الگوريتمهاي مسیريابي بررسي شده در اين مقاله در 2 دستهي الگوريتمهاي قطعي و الگوريتمهاي ابتکاري دستهبندي ميشوند. ابتدا الگوريتمهاي مسیريابي قطعي و سپس الگوريتمهاي مسیريابي ابتکاري بررسي ميشوند. در نهايت در قسمت نتیجه گیري، الگوريتمها با يکديگر مقايسه ميشوند.

الگوریتمهای قطعی

روند ثابتي براي اکثر الگوريتمهاي کوتاهترين مسیر وجود دارد. قبل از پرداختن به اين منظور بايد با چند اصطلاح آشنا شد. منظور از برچسب در اين مقاله عددي است که به هر گره i نسبت داده ميشود و هزينهي حرکت از گره مبدأ به گره مورد نظر i است و با Li نمايش داده ميشود. Pi لیستي است که در آن ترتیب لینکهاي کوتاهترين مسیر تا گره i مشخص شده است. Q هم مجموعهاي از گرههاي واجد شرايطي است که بايد مورد بررسي قرار بگیرند. حال روند الگوريتمهاي کوتاهترين :) مسیر به اين شکل است

1 2 الگوریتمهای تعیین برچسب - - LS

Dijkstra

1 2 2 الگوریتم - - - Bellman-Ford

2 2 2 الگوریتم - - - Floyd-Warshll

2 2 الگوریتمهای تصحیح برچسب - - LC

3 2 2 الگوریتم - - - Johnson

3 الگوریتمهای ابتکاری -

1 3 محدود کردن منطقه جستجو - -

1 1 3 روش هرس کردن شاخه - - -

2 1 3 روش - - - A*

- - - - 1 2 1 3 *A پویا 1 ( *D )

- - - - 2 2 1 3 Anytime D*

2 3 تجزیه مسئلهی جستجو - - 1

1 2 3 روش جستجوی دو جهته - - - 2

2 2 3 روش هدف فرعی - - -

3 3 محدود کردن لینکهای جستجو شده - -

1 3 3 روش جستجوی سلسله مراتبی - - -

2 3 3 روش جستجوی برد مبنا - - - 1

3 3 3 روش استفاده از میانبر - - - 1

4 مقایسه الگوریتمهای قطعی و ابتکاری -

5 مسائل پیچیده و پیشرفته در مسیریابی -

دوستان عزیز، لطفا قبل از دانلود محصول، اطلاعات مربوط به محصول که در زیر آمده است به دقت مطالعه فرمائید:

۱) فایل ها و تصاویر موجود در سایت تنها با نرم افزارهای مرتبط قابلیت مشاهده دارد و باید این نرم افزراها بر روی سیستم شما نصب شده باشد.

 ۲)لایه های نرم افزاری مختلف، قابلیت همپوشانی دارند و می توانید با دریافت دیگر فایلها از آنها استفاده نمایید.

۳) پیش از استفاده از نرم افزار مرتبط، لازم است فایل دانلود شده را از حالت فشرده خارج نمایید. جهت این کار لازم است از فایل های وین رر و زیپ استفاده نمایید.

۴) چنانچه موفق به دریافت و تهیه مستقیم فایل نشدید، با ما در تماس باشید تا در اسرع وقت به درخواست شما رسیدگی شود.

5) جهت استفاده از خدمات سایت پیشنهاد می شود که عضو سایت شده و مطالب ما را از طریق خبرنامه نیز دریافت نمایید

6) تخفیف های دوره ای و هفتگی سایت را می توانید از طریق کانال ارتباطی روستاشهر و همچنین قسمت تماس با ما پیگیر شوید و از آنها در زمان مقرر استفاده نمایید

7) توجه داشته باشید، که درج قیمت برای محصولات فایل مجازی فروشگاه به منزله قیمت واقعی محصول نبوده و تمام تلاش شده است تا محصولات به صورت رایگان و با حفظ حقوق مولف در فروشگاه بارگذاری شود. با این وجود هزینه های جانبی نظیر هزینه های نگهداری سایت موجب شده است تا حداقل هزینه برای آنها در نظر گرفته شود. لذا بیشتر هزینه پرداختی توسط کاربران، صرفا جهت حمایت از سایت می باشد.

از اینکه سایت روستاشهر را به عنوان مرجع تهیه اقلام مورد نیاز خود انتخاب نموده اید، سپاسگزاریم

فرمت فایل
فایل فشرده (zip یا rar)
پی دی اف (PDF)
نظری برای این محصول وجود ندارد.
یک نظر بنویسید
بدعالی
کد امنیتی *
نظر فیسبوک

آخرین محصولات

تقسيمات سياسي کشور 1393
تقسيمات سياسي کشور 1393
160,000ریال  152,000ریال
اتوکد ايران
اتوکد ايران
25,000ریال  23,750ریال
اراضي خارج از حريم
اراضي خارج از حريم
25,000ریال  23,750ریال
اتوکد بهارستان
اتوکد بهارستان
95,000ریال  90,250ریال

پرفروش ترین ها

خبرنامه

جهت عضویت در خبرنامه ایمیل خود را وارد نمایید

moneyقبول انواع سفارش های شما در کمترین زمان

supportپشتیبانی رایگان به صورت ۲۴ ساعت

شاید اینها برای شما مناسب باشد